Fotovoltaik prensibi

» Işıktan enerji ­kazanma yöntemi
 
 

Solar modülleri üzerine vuran güneş ışınları ile doğru akım elde edilir.(A)

Invertör (B) ile bu akım alternatif akıma dönüştürülür ve sonrasında kamusal elektrik şebekesine (D) beslenir veya kişisel tüketim için kullanılır (E).

Besleme sayacı (C) üzerinden kazanılan elektrik kayıt edilir ve sonrasında doğrudan kamusal elektrik şebekesine beslenir.

Ödenekler Türkiye'nin yenilenebilir enerji kanunları uyarınca enerji tedarikçisi veya şebeke işletmecisi tarafından ödenir.

Ev içindeki elektrik tüketimi için gerekli olan enerji her zaman olduğu gibi kamusal şebekeden tüketim sayacı üzerinden kullanılır.